Changsha Nightlife

Theaters & Concerts Hall

Changsha Theatre, Changsha Nightlife, Changsha Travel GuideChangsha Theater
Add: #39 Denglong Street, Changsha
Tel: 2223158

Changsha Xiang Opera Theater
Add: #54 Jiefang Rd, Changsha
Tel: 2224346

Chuxiangyuanxian Cinema
Add: #52Zhanglanguan Rd, Changsha
Tel: 2568527

Bars & Teahouses & Clubs

Changsha Blue Goblin Bar
Add: West Jiefang Rd, Changsha
Tel: 2231588

Shuimu Bar
Add: #136, Changsha
Tel: 2864888

Babyface Bar
Add: Kaifu District
Tel: 5111268

Soho Bar
Add: Tianxin District
Tel: 4890666

Yuchayuan Teahouse
Add: Xinmin Rd, Changsha

Lingye Tea House
Add: Ziyuan Rd, Changsha