Fuzhou Weather & Climate

See today's weather in Fuzhou

Fuzhou Climate Information

Month Average High Average Low Average High Average Low Rain
(F) (F) (C) (C) (in) (mm)
Jan. 55.4 46.4 13 8 0.44 11.2
Feb. 56.8 46.2 13.8 7.9 5.33 135.3
Mar. 64.2 48.2 17.9 9. 4.12 104.6
Apr. 76.6 58.8 24.8 14.9 2.31 58.8
May 79.7 65.7 26.5 18.7 13.67 347.3
June 86.2 73.2 30.1 22.9 5.45 138.4
July 93.0 77 33.9 25 5.85 148.6
Aug. 92.5 76.6 33.6 24.8 3.88 98.5
Sep. 86.9 75.0 30.5 23.9 9.26 235.1
Oct. 78.4 66.0 25.8 18.9 9.67 245.7
Nov. 72.7 61.2 22.6 16.2 0.34 8.6
Dec. 60.1 46.2 15.6 7.9 0.42 10.6

Fuzhou Tours

Featured Fuzhou Tours

Fujian Highlight Tour From 460USD
Destinations: Xiamen, Quanzhou, Putian, Meizhou Island, Fuzhou and Wuyishan

China Fujian Tea Tour From 1050USD